Formy płatności.

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 38 1140 2004 0000 3002 8116 7371 mBank, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
  2. płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności Paynow z terminem płatności do 5 dni od daty złożenia Zamówienia,
  3. płatność za pobraniem – opcja płatności dostępna jedynie w przypadku zamówienia Towaru, polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Towaru.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Dostawa towarów

 1. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 2. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 3. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
 4. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym:
  1. Dostawa kurierem – koszt 19,5 zł do 10 kg, czas dostawy 2 -3 dni,
  2. Odbiór osobisty – po uzgodnieniu ze Sprzedającym,
 5. Produkty dostępne w Sklepie, w szczególności Pliki elektroniczne, Kursy online są dostarczane w formie elektronicznej i nie jest to związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty w Sklepie.
 6. Dostawa Towarów ogranicza się wyłącznie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
 8. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Kupującego.